Regulamin Konkkursu dla szkół ponadgimnazjalnych

REGULAMIN KONKURSU

o nagrodę dla szkół ponadgimnazjalnych

uczestnikach Spotkań Edukacyjnych.

 

 1. Organizator spotkań, P.P.U. TETRIX SP. Z O.O., ogłasza konkurs na nagrodę przez siebie ufundowaną i przeznaczoną dla szkoły, której uczniowie wezmą udział w zwiedzaniu ekspozycji wystawienniczej w danym mieście, prawidłowo wypełnią otrzymaną krótką ankietę i wrzucą ją do oznakowanej urny znajdującej się na terenie sali wystawowej.
 2. Ankiety rozdawane będą przy wejściu na salę i ewentualnie na sali wystawienniczej. Każdy z uczniów otrzymuje jeden egzemplarz ankiety, którą powinien wypełnić czytelnie i prawidłowo.
 3. Ankieta wypełniona nieczytelnie lub nieprawidłowo zostanie zakwalifikowana przez Komisję jako głos nieważny.
 4. Komisja złożona z przedstawiciela Organizatora (firmy TETRIX) i dwóch uczniów ze szkoły – Partnera dokona przeliczenia ankiet znajdujących się w urnie. Liczenie ankiet nastąpi ok. godz. 13 lub w innym czasie, po zakończeniu zwiedzania ekspozycji. Decyzję podejmuje każdorazowo przedstawiciel Organizatora.
 5. Komisja na podstawie zweryfikowanych pod kątem prawidłowości wypełnienia i przeliczonych ankiet stwierdza, czy szkoła z największą ilością zweryfikowanych pozytywnie ankiet kwalifikuje się do końcowego etapu konkursu. Minimalna ilość ankiet uznanych przez Komisję za prawidłowe, które kwalifikują szkołę do końcowego etapu konkursu, to 300.
 6. Po zakończeniu swojej pracy Komisja sporządza protokół, w którym podane są wyniki weryfikacji i przeliczenia ankiet z urny.
 7. Zwycięzcą zostanie szkoła, której ilość prawidłowych ankiet w urnie w stosunku do ilości uczniów szkoły będzie największa. O wyniku konkursu szkoły powiadomione zostaną w terminie 10 dni od zakończenia ostatniego dnia spotkań.
 8. Nagroda zostanie przekazana zwycięskiej szkole w formie darowizny – na podstawie protokołu i faktury.

 

Zgłoszenie udziału

W celu poprawności zgłoszenia uczestnictwa w Podkarpackich Spotkaniach Edukacyjnych, prosimy o przestrzeganie poniższej procedury wypełniania zgłoszeń:

 1. wydrukować kartę zgłoszenia i regulamin
 2. wypełnić kartę zgłoszenia
 3. podpisać i opieczętować
 4. wysłać skan e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...

Polski Fundusz Rozwoju

Welcome to ladbrokes bonus codes information.